บุคลากรทางการศึกษา

นายสมคิด ศักดิ์ศรีสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ

นางสาวทิพวรรณ ศักดิ์ศรีสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสำรวย หนูทิพย์
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง