ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านขอนหาด  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2561  เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ซึ่งได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่  30  ตุลาคม  2561 –
1 พฤศจิกายน  2561  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครสิ้นสุดแล้ว  คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนบ้านขอนหาดจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:24   อ่าน 602 ครั้ง