ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสำรวย หนูทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3