กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมณีรัตน์ ธัญญเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสำรวย หนูทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0